DLACZEGO?

....bo nasze działania i projekty są :

 

I -  intensywne w doznaniach

M - mocne w słowach

A - ambitne w działaniach

G - grające na emocjach

E - eksplodujące pomysłami

 

IMAGE- lepsza strona wyobraźni

 
 

Message Us